image image image image

A célom egyszerű:

az Univerzum teljes megértése, hogy miért olyan, amilyen, és egyáltalán miért létezik.

A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója. (Stephen Hawking)

A szabadság

felelősség. Ezért rettegnek tőle annyian. (G. B. Shaw)

Nem lehet egészséges az a társadalom, amelyben elítélik a különcöket. (John Stuart Mill)

Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. (József Attila)

Soha

ne bízz az olyan emberben, aki egyetlen rossz tulajdonságot sem tud fölmutatni. (Winston Churchill)

Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett és elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. (Weöres Sándor)

Ha mindenkit ugyanarra a formára öntenének, nem létezne szépség. (Charles Darwin)

A demokrácia

törvényei autonóm, belsejükből vezérelt emberekre épülnek, vagyis feltételezik azt, hogy a lakosság túlnyomó többsége demokrata. Abban a pillanatban, mikor kiderül: sokan vannak, akik kívülről – akár egyetlen „felkent” személytől – várják az irányítást, a lelki és fizikai rombolás lehetősége nagyon szélesre nyílik. És ilyenkor a demokrácia védtelen. (Ranschburg Jenő)

  • A tudás szabadság
  • A szabadság felelősség
  • Jók és rosszak?
  • Demokrácia

Webszerkesztőségi gyakorlat a tanszéken

Munkatársakat várunk a Tanszék honlapjának frissítését és fejlesztését végző szerkesztőségbe! A webszerkesztőségi munka félévenként 30 órás gyakorlatként beszámítható.

Bővebben

Szakdolgozati témák, tudnivalók

BA és MA szakdolgozatnak javasolt témakörök, szempontok: olvasáskutatás, kommunikáció, hálózott társadalom, dzsenderszemlélet. A konzultációk rendje.

Bővebben

Kinyit

Curriculum Vitae

English CV

Elérhetőségek

Dr. Sándor Klára

habilitált főiskolai tanár
SZTE BTK, Könyvtártudományi és Humáninformatikai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
sandor.klara @ hung.u-szeged.hu

FOGADÓÓRA: csütörtök, 13.30-14.30

A székely írás reneszánsza c. kötetből
Typotex Kiadó, 2016

A kiadó oldala

A rendház udvara átláthatatlanul sötét volt. Az emeleti folyosókon pár gyenge fényű izzó világított, derengésük már néhány méterrel odébb sem törte át az estét, a zárt négyszögletes udvarra pláne semmi nem jutott a fényükből. A fekete üvegtáblák a cserépkályha tüzét és a benti villanyfényt tükrözték vissza – a nyitott szobaajtón át egy tömbben ömlött ki a meleg az egyébként fázós folyosóra.

Bővebben...

A székely írás reneszánsza c. kötetből
Typotex Kiadó, 2016

A kiadó oldala

 

1686. szeptember 3-án Buda fölött kormos volt az ég. A vár jónéhány épületének a teteje még mindig lángolt, az utcákon halott török katonák hevertek, mindenfelé romok, füst, törmelék – a hónapokig tartó ostrom nyomai. De Buda egy napja végre újra szabad volt. A még égő, üszkös gerendák és a hullák közt egy férfi bóklászott. Hosszú, barna, göndör haja csapzott volt, mozgása nehézkes – láthatóan már a harcok közben is Buda alatt volt, és maga sem úszta meg sebek nélkül az ostromot. A főpiactérre igyekezett, már amennyire sebesülései engedték, a Szent István templomból lett mecsetbe. Belépve először az imám testét látta meg, szétszórt kéziratok között hevert, fejétől nem sokkal korábban fosztották meg a császári katonák. És ha már ott voltak, a férfi összeszedette velük a lapokat, s elvitette saját szállására. Aztán átment egy másik mecsetbe, aztán a zsinagógába, izgatottan kutatott a véres, pernyeborította helyszíneken. Török meg héber könyveket zsákmányolt is, de láthatóan még nem találta meg, amit keresett. A Palota felé vette az irányt.

Bővebben...

Óraleírások (BA)

Kommunikációelmélet

Az emberi kommunikáció sajátosságai, a nyelv kialakulása és funkciói, kommunikáció a 21. században.

Olvasáskutatás 1

A kurzus során érintett témakörök az olvasásszociológia, olvasáspszichológia, befogadáselmélet, a szóbeliség és írásbeliség viszonyát érintik.

Óraleírások (MA)

Antropológia és kulturális örökség

Az antropológia szemléleti és módszertani alapjai, irányzatai, alapfogalmai, a kultúra általános és specifikus sajátosságai.

Bevezetés a nyelvtudományba

A nyelvtudomány irányzatai és területei (újgrammatikus, strukturalista, generatív iskola, társasnyelvészet, kontaktusnyelvészet, pszicholingvisztika, társalgáselemzés, evolúciós nyelvészet).

Projektek

Publicisztika

Könyvtár

Kutatás


A nyelvi változások elmélete

Tovább


Társasnyelvészet

Tovább


Kommunikációelmélet

Tovább

 


Dzsender

Tovább


Nyelvi megbélyegzés

Tovább


Nyelv és politika

Tovább


Csángó nyelvtervezés

Tovább


A székely írás

Tovább


Magyar-török kapcsolatok

Tovább


Művelődéstörténet

Tovább

 

12.jpg