image image image image

A célom egyszerű:

az Univerzum teljes megértése, hogy miért olyan, amilyen, és egyáltalán miért létezik.

A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója. (Stephen Hawking)

A szabadság

felelősség. Ezért rettegnek tőle annyian. (G. B. Shaw)

Nem lehet egészséges az a társadalom, amelyben elítélik a különcöket. (John Stuart Mill)

Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. (József Attila)

Soha

ne bízz az olyan emberben, aki egyetlen rossz tulajdonságot sem tud fölmutatni. (Winston Churchill)

Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett és elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. (Weöres Sándor)

Ha mindenkit ugyanarra a formára öntenének, nem létezne szépség. (Charles Darwin)

A demokrácia

törvényei autonóm, belsejükből vezérelt emberekre épülnek, vagyis feltételezik azt, hogy a lakosság túlnyomó többsége demokrata. Abban a pillanatban, mikor kiderül: sokan vannak, akik kívülről – akár egyetlen „felkent” személytől – várják az irányítást, a lelki és fizikai rombolás lehetősége nagyon szélesre nyílik. És ilyenkor a demokrácia védtelen. (Ranschburg Jenő)

  • A tudás szabadság
  • A szabadság felelősség
  • Jók és rosszak?
  • Demokrácia

Webszerkesztőségi gyakorlat a tanszéken

Munkatársakat várunk a Tanszék honlapjának frissítését és fejlesztését végző szerkesztőségbe! A webszerkesztőségi munka félévenként 30 órás gyakorlatként beszámítható.

Bővebben

Szakdolgozati témák, tudnivalók

BA és MA szakdolgozatnak javasolt témakörök, szempontok: olvasáskutatás, kommunikáció, hálózott társadalom, dzsenderszemlélet. A konzultációk rendje.

Bővebben

Kinyit

Curriculum Vitae

English CV

Elérhetőségek

Dr. Sándor Klára

habilitált főiskolai tanár
SZTE BTK, Könyvtártudományi és Humáninformatikai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
sandor.klara @ hung.u-szeged.hu

FOGADÓÓRA: csütörtök, 13.30-14.30

A székely írás reneszánsza c. kötetből
Typotex Kiadó, 2016

A kiadó oldala

 

1486-ban a pápa és Hunyadi Mátyás egyszerre keveredett emberkereskedelmi ügyletbe – ugyanazt a herceget akarták megszerezni maguknak, egyikük a johanniták, másikuk a franciák segítségével. Nevezetesen arról volt szó, hogy VIII. Ince pápa (1484–1492) ajánlatot tett a johannita rend nagymesterének: évi tízezer arannyal fejeli meg azt a negyvenötezret, amelyet a török szultán, II. Bajazid (1481–1512) fizetett a johannitáknak, hogy a rodoszi rend fogva tartsa öccsét, Dzsem herceget (1459–1495), csak hadd vigye a török foglyot a Vatikánba. A furcsa üzleti ajánlat mögött a szultáni családon belül megszokottnak mondható ellenségeskedés állt: Bajazid ugyanis a szultánfik közt szinte törvényszerű testvérharc után került hatalomra. Egyáltalán nem ok nélkül félt attól, hogy Dzsem szövetségeseket kerít magának, és ellene fordul, hiszen korábban ez többször is megtörtént, és öccse újra erre készült.

Bővebben...

A székely írás reneszánsza c. kötetből
Typotex Kiadó, 2016

Előjegyzés

 

1933. október 28-án, szombaton este a Varázsfuvolát mutatták be az Operában – a premiert nagy várakozás előzte meg, mert a darab öt év szünet után először került újra színre, megújított rendezéssel. A sztori kedvéért csábító volna azt írni, hogy az ifjú Ranschburg György is oda készült, valójában azonban nincs hírünk arról, hogy volt-e jegye rá vagy sem. Nap közben mindenesetre dolgozott: a leghíresebb bécsi könyvkereskedés, a Gilhofer és Ranschburg friss katalógusát lapozgatta.

Bővebben...

Óraleírások (BA)

Kommunikációelmélet

Az emberi kommunikáció sajátosságai, a nyelv kialakulása és funkciói, kommunikáció a 21. században.

Olvasáskutatás 1

A kurzus során érintett témakörök az olvasásszociológia, olvasáspszichológia, befogadáselmélet, a szóbeliség és írásbeliség viszonyát érintik.

Óraleírások (MA)

Antropológia és kulturális örökség

Az antropológia szemléleti és módszertani alapjai, irányzatai, alapfogalmai, a kultúra általános és specifikus sajátosságai.

Bevezetés a nyelvtudományba

A nyelvtudomány irányzatai és területei (újgrammatikus, strukturalista, generatív iskola, társasnyelvészet, kontaktusnyelvészet, pszicholingvisztika, társalgáselemzés, evolúciós nyelvészet).

Projektek

Publicisztika

Könyvtár

Kutatás


A nyelvi változások elmélete

Tovább


Társasnyelvészet

Tovább


Kommunikációelmélet

Tovább

 


Dzsender

Tovább


Nyelvi megbélyegzés

Tovább


Nyelv és politika

Tovább


Csángó nyelvtervezés

Tovább


A székely írás

Tovább


Magyar-török kapcsolatok

Tovább


Művelődéstörténet

Tovább

 

8.jpg