a tudás szabadság – a szabadság felelősség

„A nyelvben soha nem lehet még pillanatnyi valódi nyugalmi állapot sem, hasonlóan az emberi gondolkodás szüntelen lángolásához. Természeténél fogva folytonos átalakulás.”

Wilhelm von Humboldt

Sándor Klára, DSc
tanszékvezető egyetemi tanár
Avatar
SZTE BTK
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Nyelvrokonság és hunhagyomány
Nem szeretem, hogy csínbe került a mi szarvasunk: az ország egyik fele áhítattal kitömött bálvánnyá merevíti, a másik meg nevet rajta – mindkét viselkedés képes halálos sebet ejteni a halhatatlannak hitt agancsoson. És túlságosan szeretem én ezt a szarvast ahhoz, hogy csöndben figyeljem, miként válik a megosztottság prédájává. Hiszen a nyelvtörténet valósága és a mondák igazsága megfér egymás mellett.
Másik oldal
2011, Typotex
Érdekes megfigyelni, milyen forrásból származik egy-egy motívum, gondolat, hogyan alakult át, esett részekre, alakult újra, de már más hangsúlyokkal egésszé, hogyan szőtték bele a darabkákat más történetekbe. A magyar csodaszarvas-mondák több mitológiai réteget, több nép meséit ötvözték magyarrá – ahogyan sok nép keveredése hozta létre azt a népességet és azt a kultúrát is, amit magyarnak nevezünk.
Másik oldal
A székely írás nyomában
Miért székely írás és nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Mi köze van Mátyás királynak a székely íráshoz? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai?
Másik oldal
2014, Typotex
Hogyan fér bele majdnem egy ezredév írástörténete egy pár száz oldalas könyvbe? Talán hihetetlen, de az elmúlt ezer évből még harminc „feliratos” emléke sincs a székely írásnak, és az ismertek egy része is megfejt(het)etlen. Szinte bizonyos, hogy sok emlék létezik még székelyföldi templomok falaiba építve, és sajnos felmérhetetlen mennyiségű emlék veszhetett el örökre amiatt, hogy a betűket fába rótták, papírra írták, és a hordozóanyag pusztulásával a szöveg is elpusztult.
Másik oldal
A székely írás reneszánsza
Mi köti össze a könyvimádó morva nemesifjút, a reneszánsz udvar megrendelésére krónikát szerző hivatalnokot, Isten szegénykéit meg a zseniális tudós és egyben kém talján grófot? Hogy jön a képbe a román származású, de magyarul és latinul író orgonaépítő és nyomdász szerzetes? Kevesen gondolnák: a székely írás iránti érdeklődés a közös bennük.
Másik oldal
2017, Typotex
Mit árul el a székely írás kultuszáról az írás két legkorábbi, nem székelyföldi templomban talált emléke: a Nikolsburgban föllelt ábécé és a Bolognából előkerült naptár? Helyszínelünk Mátyás palotájában és a szárhegyi ferences kolostorban, s közben kiderül: a filológia valójában nyomozás, rejtvényfejtés és puzzle-játék egyszerre, kincsek után pedig nemcsak egzotikus vidékeken kutathatunk, hanem a könyvtárban is.
Másik oldal
Határtalan nyelv
Az emberi gondolkodás és viselkedés alapvető egyezései és kulturális sokfélesége bontakozik ki, nyelvek és kultúrák születését, egymásra hatását, átalakulását, eltűnését látjuk. Együtt van benne a teljes kavalkád a neuronoktól az elme működésén át a kultúráig és a nagy társadalmi folyamatokig, s mindez állandó mozgásban. A valódi nyelv kaotikusnak tűnő világában minden benne van, ami az ember világában benne van, és rend van benne – de izgalmasan bonyolult rend. Vagy inkább rendek.
Másik oldal
2014, SZAK
A nyelvben megmutatkozó rendeknek a megértése a társasnyelvészet célja. Hogy a nyelv, az emberi viselkedés alapvető – bár nem elsődleges – megnyilvánulási formája mit mond el nekünk az emberről: gondolkodásáról, kultúráiról, társadalmairól. Ha ezt megértjük, akkor érthetjük meg azt is, miért és hogyan változik a nyelv, és ha aztán megfigyeljük, éppen miért, és éppen hogyan változik nyelv, abból föltárhatjuk, merre tart éppen a gondolkodás, a kultúra, a társadalom.
Másik oldal
kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.