Curriculum Vitae
Vezetői tapasztalat
2021– A Szeged University Press Kiadói Tanácsának tagja
2021 Az SZTE BTK kutatásfejlesztési tervének kidolgozása a mesterséges intelligencia programhoz kapcsolódva
2021 Az SZTE BTK komplex (tudományos, oktatási, adminisztratív) teljesítményértékelési rendszerének kidolgozása
2018– Az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának tagja
2017– Az Identitás- és Kultúrakutató Központ (SZTE BTK) vezetője
2017–2021 Az SZTE BTK általános és tudományos dékánhelyettese
2017– Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke
2016– Az SZTE BTK Kari Tanácsának tagja a Társadalomtudományi Intézet képviseletében
2015– Az SZTE BTK Társadalomtudományi Intézete tanácsának tagja
2014– Az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője
2014–2015 Az SZTE BTK Magyar Intézete tanácsának tagja
2014–2017 A Digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410) projekt Management Committee-jének tagja
2014 A Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD 5) International Organizing Committee-jének tagja
2013– Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának tagja
2007 Az SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének megbízott tanszékvezetője
2000–2006 Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető-helyettese
1999–2005 Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának titkára
1999–2002 A Szegedi Megismeréstudományi Csoport FEPP Soros-pályázatának (238/99) programitkára
1998–2001 A Holland–Magyar Study Centre on Language Contact kutató¬közösség szer¬vezőbizottságának elnökségi tagja
1998–2000 A JGYTF Tudományos Bizottságának elnöke
1998 A JGYTF Minőségellenőrző Bizottságának tagja
1997–1998 A JGYTF Humán Diákköri Tanácsának elnöke
1995–1997 A JGYTF Tudományos Diákköri Tanácsának elnökhelyettese, a Humán Tagozat vezetője
1993–1994 A JATE Altajisztikai Tanszékének tanszékvezető-helyettese
1985–1988 A JATE BTK Tudományos Diákköri Tanácsának titkára
Részvétel folyóiratszerkesztésben
2018–2020 Hungarian Studies (szerkesztő)
2018–2021 SZTElozófia (szerkesztőség)
2018–2021 Iskolakultúra (szerkesztő)
Részvétel doktori iskolák munkájában
2018–2021 Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola (SZTE) törzstagja, a Kultúrafilozófiai és kultúraelméleti alprogram vezetője
25%

Nyelvtudományi Doktori Iskola (SZTE), Magyar nyelvészeti alprogram

  • Nagy László (védés időpontja: 2018. július)
Részvétel tudományos eljárásokban
folyamatos OTKA- és egyéb pályázatok, ösztöndíjak, konferenciakötetek, diákköri dolgozatok, valamint szakdolgozatok bírálata
Doktori eljárás
2020  Juhász Péter: A steppe tengeréről a Kárpátok szigetére. Lehetett szerepe a török törzsszövetésgeknek a magyar népalakulásban? SZTE, Történettudományi DI (opponensként)
2013 Eklicsné Lepenye Katalin: Interjúvezetési stratégiák nők által irányított, elsősorban férfi partnerekkel folytatott politikai beszélgetésekben (PTE, opponensként)
2013 Kiss Zsuzsanna Éva: Language policies and language ideologies related to multilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland (SZTE, opponensként)
2013 Szöllősy Éva: A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban (PTE, opponensként)
2011 Fehér Krisztina Útban egy más lingvisztika felé (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvészetben) (DE, opponensként)
2009 Petteri Laihonen: Language Ideologies in the Romanian Banat (Jyväskylän Yliopisto – Jyväskyläi Egyetem, opponensként)
2006 Kegyesné Szekeres Erika: Magyar anyanyelvű férfiak és nők nyelvhasználati preferenciáinak nemileg specifikus vizsgálata (PTE, opponensként)
2005 Petteri Laihonen: Multilingualism and Language Ideologies in the Rumanian Banat (Jyväskylän Yliopisto – Jyväskyläi Egyetem, licentiate thesis, opponensként)
Habilitációs eljárás
2020 Kordé Zoltán (SZTE Történettudományi Doktori Iskola)
Tudományos diákköri konferencia
2015 A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szociolingvisztika bizottságának elnöke (Budapest, PPKE) és a dolgozatok bírálata
2001 A XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szociolingvisztika bizottságának tagja (SZTE) és a dolgozatok bírálata
1995 A XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szociolingvisztika bizottságának tagja (DTE) és a dolgozatok bírálata
Lektorálás
2021  Nyelvelmélet és dialektológia 5. (tanulmány)
2021  Archeolingua (tanulmány)
2019 Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature (tanulmányok)
2016 Kontra Miklós, Németh Miklós és Sinkovics Balázs: A szögedi nyelv (könyv)
2015 Fehér Krisztina: A nyelv grammatikája (könyv)
2015 Sociolinguistic Studies (tanulmány)
2015 Mémoire de la Société Finno-Ougrienne (tanulmány)
2005 Alkalmazott Nyelvtudomány (tanulmány)
2002 Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon (könyv)
2001 Nyelvtudományi Közlemények (tanulmány)
1998 Lanstyák István: A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai (Lilium Aurum, könyv)
1995 Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika (Osiris–Századvég)
1994 Vázsonyi Endre: Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki magyar szótár (könyv)
Társasági tagság
2019–   Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
2019–   Magyar Filozófiai Társaság
2005– Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)
1991– Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
1989– Magyar Nyelvtudományi Társaság
2010–
1988–1995
Kőrösi Csoma Társaság
2008–2013  Nők a Tudományban Egyesület (alapító tag)
Konferenciák szervezése
2017-től Az AudMax Esték szervezése
2020 Szabad információelőállítás, tudománynépszerűsítés – és amit erről az akadémiai szféra gondol. Szeged, 2021. október 16.
2019 Identitás, kisebbség, közösségi mítoszok a 21. században. Workshop az EFOP 3.6.2. pályázathoz kapcsolódva. 2019. december 4–5.
2015 A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.
2012 A magyar „férfiuralom” terei és határai. „Nyelv, ideológia, média 8.” Szeged, 2012. szeptember 21–22.
2011 A társadalmi nemi viszonyok a rendszerváltozás elmúlt húsz évében: posztszocializmus (?) és feminizmus (?). „Nyelv, ideológia, média 7.” Szeged, 2011. szeptember 30 – október 1.
2010 A társadalmi nemi viszonyok intézményesülései: a „magyarság” és a „nemiség” metszetei. „Nyelv, ideológia, média 6.” Szeged, 2010. október 1–2.
2009 A női szexualitás terei. „Nyelv, ideológia, média 5”. Szeged, 2009. szeptember 18–19.
2008 A nő és a test/iség. „Nyelv, ideológia, média 4”. Szeged, 2008. szeptember 18–19.
2007 Női/férfi identitás és tapasztalat. „Nyelv, ideológia, média 3”. Szeged, 2007. szeptember 7–8.
2007 Az üvegplafon alatt: nők a döntéshozásban. Budapest, 2007. október 18.
2006 A nő és a női(es)ség sztereotípiái. „Nyelv, ideológia, média 2.” Szeged, 2006. szeptember 8–9.
2005 Nemek és nyelvek. Kerekasztal a 15. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson („A világ nyelvei – a nyelvek világa”). Miskolc, 2005. április 7.
2005 A nő helye a magyar nyelvhasználatban. „Nyelv, ideológia, média”. Szeged, 2005. szeptember 8–9.
2004 Gender Studies – magyarul. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2004. december 6.
2004 A nők és a férfiak együttműködése a 21. században. Budapest, 2004. december 2. (Szabó Miklós Alapítvány)
2003 Nyelv és politika. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2003. október 13.
2002 A mobilkorszak nyelvezete. Szekció a 12. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián. Szeged, 2002. március 28.
2001 Nyelv és hatalom. Szimpozion az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 9.
2000 Nyelv és hatalom. Szeged, 2000. november 2. (A Magyar Tudomány Hetének programjaként)
2000 Bilingualism, Discourse, Language Change. Domonyvölgy, 2000. március 30. – április 1.
1999 Language Shift, Maintenance, and Change. Szeged, 1999. november 10–13.
1999 From Stigmatization to Tolerance II. Androsz (Görögország), 1999. szeptember 25–28.
1999 From Stigmatization to Tolerance I. Szeged, 1999. május 28. – június 1.
1996 Nyelvi változó – nyelvi változás (9. Élőnyelvi Konferencia). Szeged, 1996. augusz¬tus 22–24.
1993 Symposium of Linguistic Turkology. Szeged, 1993. szeptember 8–10.
1992 Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged, 1992. március 26.

 

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.