Könyvek
Budapest: SZAK, 488p. 2014. ISBN: 9789639863378
A kiadó oldala
Ismertetések, recenziók
A könyv előszava
1991-ben, a szegedi Hungarológiai Kongresszuson tudtam meg, hogy amivel én mindig foglalkozni akartam, azt úgy hívják, hogy szociolingvisztika. Nem valamelyik előadásból tudtam meg – Kelet-Európában élünk, Hrabal és Menzel világában –, hanem az orosz laktanya ütött-kopott udvarán. A kongresszus megnyitóját ugyanis az egyetem által frissen beszerzett egykori szovjet komplexum egyik düledező betonblokkjában tartották, és a fullasztó hőség meg az unalmas beszédek elől jópáran kimenekültünk, és beszélgetésekbe kezdtünk. Akkor tettem szert erre az egész életemet meghatározó információra.

Hozzájuthattam volna két-három évvel korábban is, még egyetemistaként, már csak azért is, mert nyelvtörténésznek készülve elég sokat morfondíroztam azon, hogy a nyelvtörténeti folyamatokat jobban értenénk, ha többet foglalkoznánk a szemünk előtt zajló nyelvi változásokkal. Kérdezgettem, nem tudnak-e nekem ilyesmivel foglalkozó szakirodalmat adni – de nem tudtak. Arra végképp nem gyanakodhattam, hogy amit keresek, az a szociolingvisztika, mert ezen a címen akkoriban nekünk a leghagyományosabb nyelvjáráskutatást tanították. Nem is nagyon szeretem a szociolingvisztika kifejezést azóta se, le is cseréltem társasnyelvészetre, amint lehetett.

A megvilágosító laktanyaudvari jelenet után (kertnek túlzás lenne nevezni) azonnal „vettem és olvastam”, amit csak lehetett, és sokat lehetett, mert a társasnyelvészet akkor már negyedszázadnyi szakirodalmat alkotott. És ez az elmerülés olyan intellektuális gyönyör volt, mint a jó szépirodalom, mert a nyelv világának számomra legrejtélyesebb titkáról szólt, arról, hogy miért és hogyan változik a nyelv (ez visz tovább oda is, hogy hogyan alakult ki egyáltalán). Minél több társasnyelvészetet olvastam, annál biztosabb lettem benne, hogy ez a legvarázslatosabb nyelvészet – ez továbbra is így van. Az emberi gondolkodás és viselkedés alapvető egyezései és kulturális sokfélesége bontakozik ki előttünk, nyelvek és kultúrák születését, egymásra hatását, átalakulását, eltűnését látjuk. Együtt van benne a teljes kavalkád a neuronoktól az elme működésén át a kultúráig és a nagy társadalmi folyamatokig, és mindez állandó mozgásban – már-már olyan, mint egy kisgyereknek az a bizonyos Izé életem első moziban látott filmjében, a Hahó, a tenger!-ben: az Izé forog, színes, csillog, tükröz, és benne van „a Nap, a Hold, a csillagok, a Tavasz, a Nyár, a Tél, az Ősz és az Őz..., és Rend van benne, rend”. A valódi nyelv kaotikusnak tűnő valódi világában is minden benne van, ami az ember világában benne van, és rend is van benne, csak szerencsére izgalmasan bonyolult rend. Vagy inkább rendek.

Ezeknek a nyelvben megmutatkozó rendeknek a megértése a társasnyelvészet célja. Hogy a nyelv, az emberi viselkedés alapvető – bár nem elsődleges – megnyilvánulási formája mit mond el nekünk az emberről: gondolkodásáról, kultúráiról, társadalmairól. Ha ezt megértjük, akkor érthetjük meg azt is, miért és hogyan változik a nyelv, és ha aztán megfigyeljük, éppen miért, és éppen hogyan változik nyelv, abból föltárhatjuk, merre tart éppen a gondolkodás, a kultúra, a társadalom.

Ez a könyv elsősorban a társasnyelvészet szemléletét akarja bemutatni: nem az a célja, hogy helyettesítse a társasnyelvészet szakirodalmának olvasását, hanem hogy kedvet csináljon hozzá. Tizenöt fejezete van, hogy igazodjon a szemeszterek hosszához, és úgy épül föl, hogy az egyetemisták jól hasznosíthassák – de nem akar jól jegyzetelhető tankönyv lenni, sem lexikális ismereteket listázó telefonkönyv, nem ad katonásan hierarchizált taxonómiadobozokat sem, mert nem akarja megfosztani az olvasót a gondolkodás élményétől. Azt szeretné megmutatni, hogy a nyelv a legérdekesebb dolog a világon, és hogy a nyelvészet, minden iskolai rutin ellenére, nem azonos a szaggatott meg hullámos aláhúzgálással, és nem is föltétlenül gyomorgörcskeltő mumus vagy dögunalmas kásahegy-lapátolás.

De nemcsak egyetemistáknak készült ez a könyv, hanem mindazoknak, akik nyitottak annak a rejtett világnak a fölfedezésére, amely csak a nyelvből tárul föl, és akik szeretnék megismerni az általuk is naponta használt, nélkülözhetetlen, és rendkívül kifinomult jelzőrendszer legérdekesebb tulajdonságait – ezekről az iskolában keveset vagy egyáltalán nem tanulunk. Idősebbeknek és fiatalabbaknak szól, felnőtteknek, egyetemistáknak és középiskolásoknak egyaránt, és nem kell hozzá semmilyen nyelvészeti előképzettség.

Azt, hogy a szociolingvisztika valami egészen mást jelent, mint amit nekünk állítottak róla, Kontra Miklóstól hallottam, mikor a néhai szovjet uralom „leendő magyar Cambridge”-nek álmodott betontörmelékein ücsörögve beszélgettünk. Lényegében attól a pillanattól kezdve segítette, szakirodalommal, tanácsokkal, beszélgetésekkel, vitákkal, közös kutatásokkal, hogy megismerhessem ezt a lenyűgöző világot. Nélküle egészen biztosan nem született volna meg ez a könyv – mindenekelőtt neki kell köszönetet mondanom érte.

Megtisztelő volt, hogy a társasnyelvészet kiválóságai, Dennis Preston és Jack Chambers már pályám elején biztattak, s külön köszönettel tartozom Peter Trudgillnak támogatásán kívül barátságáért is.

S minthogy a nyelv vibrálóan sokszínű, és sok határterülettel kell legalább nagyvonalakban megismerkedni, hogy megértsük a kapcsolatait, számos kiváló tudóst ismerhettem meg a társasnyelvészet révén. Köszönettel tartozom Kampis Györgynek, Nyíri Kristófnak, Pléh Csabának és Bezeczky Gábornak az inspiráló beszélgetésekért, s mindazért, amit a közös munkában tanultam tőlük.

Csernicskó István a sok közös élmény, szakmai beszélgetés és jó barátság után most lektornak is a legjobbnak bizonyult – köszönöm gondos és villámgyors munkáját, javaslatait. Zsadon Béla pedig a legjobb előolvasónak – neki is köszönettel tartozom. Köszönöm Nemes Zoltánnak, hogy épp olyan a borító, amilyennek elképzeltük, és köszönöm Kis Ádámnak kiadói bizalmát, szerkesztői munkáját, és türelmét, amely majdnem olyan határtalan, mint a nyelv...

Az olvasás megkönnyítése kedvéért szövegdobozokat helyeztünk el a könyvben: ezekben azokról a személyekről olvashatunk, illetve azokat a kifejezéseket értelmezzük röviden, akiket/amelyeket nem föltétlenül ismer minden olvasó – biztosan lesznek, akik számára talán némelyik név, fogalom esetében meglepő, hogy magyarázatot igényel, de a legifjabbak közül nem mindenki tudja, ki volt például Gorcsev Iván. A szövegdobozban bemutatott neveket és fogalmakat a főszövegben kiskapitális szedés jelzi (ez a fogalmi metaforák megszokott jelzése is, ezért voltunk kénytelenek az utóbbiakat másképp, idézőjelekkel jelölni). A társasnyelvészet alapfogalmait félkövérrel szedtük, ezek kifejtése egy-egy fejezetben olvasható, de a könyv végén ábécérendbe szerkesztett fogalomtárban is megtalálhatók, hogy más fejezeteket olvasva is könnyen ki lehessen keresni őket, ha szükséges. Akinek kedve van, tesztelheti magát, hogyan sikerül megoldania egyszerűbb társasnyelvészeti feladatokat – ezek itt olvashatók, vagy a kiadó oldaláról lehet letölteni őket.

Tartalomjegyzék
Bevezetés 12

1. fejezet Kuruzslók, sámánok, nyelvészkedők – és nyelvészek 16

 • Mire jó a nyelvészet?  16
 • A homogenitás dogmája  18
 • A heterogenitás tisztelete  21
 • Leírás – nem előírás  25
 • Nyelvművelő Akadémia?  29
 • Tudomány – nem illemtan  33
 • Nyelvi mítoszok és népi nyelvészek  35

2. fejezet: Határtalan nyelv  41

 • Egyáltalán: mi a nyelv?  43
 • Tanuljunk meg felejteni  47
 • A nyelvjárások  50
 • Édes anyanyelv és édesanya- nyelv  57

3. fejezet: Start a negyedikről  66

 • Hol a cipőosztály?  67
 • Mi az a kvantitatív szociolingvisztika?  71
 • Nemlétező szociolektusok és létező változók  72

4. fejezet: Az ember maga a stílus  79

 • Hogy kell udvariasnak lenni?  81
 • A karónyeléstől a rongylábságig  86
 • Mondhatta volna szebben, kis lovag?  88
 • Minek nevezzelek – vagy nevezzem?  91
 • Tartományok és szóhullák  94

5. fejezet: Kettő az egyben  97

 • Újkori görög tragédia 98
 • Mi az a diglosszia?  103
 • Ami nem diglosszia  107

6. fejezet: A változatosság laboratóriuma  112

 • Ki kétnyelvű?  115
 • Interferencia? Kölcsönzés?  118
 • Szavakon túl, nyelvcserén innen  126

7. fejezet: Nyelvészeti hungarikumok nyugatról és keletről  134

 • Mi a nyelvcsere?  135
 • Nyelvcsere a nyugati végeken  138
 • Nyelvcsere a keleti végeken  143
 • Az anyanyelv nyomai a nyelvcsere után  155

8. fejezet: Egzotikum rulez  159

 • Jamaicai beszéd  161
 • Lingua franca nyelvek  163
 • Pidzsin nyelvek – és pidzsinnek nevezett kreolok  165
 • A bioprogram - hipotézis  170
 • Pidzsin – kreol-életciklus, posztkreol kontinuum  174
 • A kreol nem pidzsin – és nem is volt az  178

9. fejezet: Ahány ember, annyi nyelv  181

 • Idiolektus idiolektus hátán 181
 • Kiküszöbölhetetlen változatosság  184
 • Miért jó a hálózatos működés?  186
 • A hálózatos elme hálózatos nyelve  189
 • Prototípus és családi hasonlóság  194
 • Hogyan értjük meg egymást?  198

10. fejezet : Szólok, s ez megmondja, ki vagyok  201

 • Kányádi és a suksükölés  201
 • Mitől nem privát a nyelv?  203
 • Nyelv és identitásjelzés  206
 • Sztereotípia, marker, indikátor  211
 • Nyílt és rejtett presztízs  212
 • Mindennapi kötelékeink  215
 • Menők, balhésok és ügyintézők  219
 • Kódváltás, kódváltogatás  222
 • Újra az identitás  226

11. fejezet: Természeténél fogva folyamatos átalakulás  230

 • MV és a nyelvészeti világhír  231
 • A világítótorony diftongusai .232
 • A saussure-iánus zátony  234
 • Kettős beágyazottság és aktuáció  237
 • Evolúciós nyelvészetek  238
 • Látszólagos és valóságos idő  245
 • S- vonal, fölismert és rejtett változás  248
 • „Természetes” változások  251
 • Miért nem egyformák a nyelvek?  255
 • Egyszerűsödés, komplikálódás, koinéizáció  258
 • Folyamatos átalakulás  262

12. fejezet: Tüzek és vizek  265

 • Nyelv és gondolkodás  266
 • Ikonikus, indexikus, szimbolikus  270
 • Jelentések és viszonyok  272
 • A nagy triász  273
 • Nyelvi relativizmus  275
 • Hány színű a szivárvány?  277
 • Kevés az eszkimó, sok a hónév  280
 • Nekem jobbra, neked keletre  283
 • A magyar észjárás  287
 • Metaforák mindenfelé  296
 • Íme az ember  299
 • Fog-almaink  301

13. fejezet: A nyelv ereje  304

 • Politikai csűrcsavar  305
 • Semmi nincs szó szerint  308
 • Ami a sorok között van  310
 • Miről beszélünk?  314
 • Mindennapi sémáink  320
 • Bekeretezve  323
 • Nyelv és hatalom  326
 • Lehet - e a nyelv szexista?  329
 • Píszíség: egyenlőségteremtés vagy tabugyártás?  339

14. fejezet: Nyelvmérnökösködés, nyelvjogászkodás  344

 • Nyelvmérnökség  345
 • Akadémiai nyelvészkedés  350
 • Politikusi nyelvészkedés  352
 • Minek nevezzelek?  356
 • Nyelvpolitizálás  360
 • Nyelvművelés – nyelvtervezés?  366
 • Nyelvi (emberi) jogok  368
 • A norvég csoda  374
 • Nyelvpiaci árfolyamok  378
 • Veszélyben v an-e a magyar nyelv?  385

15. fejezet: Intézményes nyelvirtás  388

 • Mi az a nyelvművelés?  389
 • Mi a „nyelvhelyességi hiba”?  392
 • A diszkriminálógépezet  398
 • Hányan tudnak magyarul?  407
 • Miért kell javítani?  409
 • Terepruhában  412
 • A politika szolgálólánya  413
 • Stockholm-szindróma  417
 • A nyelvjárások tömeggyilkosa  419
 • Az előíró szemlélet beágyazottsága  422
 • És mégis van remény  430

Fogalomtár  433

Ki kicsoda? Mi micsoda?  448

Fölhasznált alapirodalom  471

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.