Könyvek
Szeged: JGyTF Kiadó, 121p. 1997. ISBN: 963 7171 73 8
Peter Trudgill: Introducing Language and Society c. könyvének kiegészítése magyar vonat­kozásokkal; valamint utó­szó, 93–99.
Ismertetések, recenziók
Beregszászi Anikó: Nyelv és társadalom kérdései – ismét magyarul. Jel-Kép 1998/2, 97–100.
A könyv utószava

Peter Trudgill Introducing Language and Society (1992, The Penguin Group) című könyve a Penguin English sorozat első kötetei között jelent meg. A sorozat szerkesztője az a David Crystal, akinek nyelvészeti terminológiai szótárát és enciklopédiáját alapvető kézikönyvként ismerik és használják (az utóbbi hamarosan magyarul is hozzáférhető lesz). Sorozatszerkesztői bevezetőjében az új kézikönyv-sorozat célját úgy határozza meg, hogy egy-egy terület rövid összefoglalására, olyan tankönyvek létrehozására törekedtek, amelyek előadások háttéranyagaként, tankönyvek kiegészítéseként vagy emlékeztető kézikönyvként egyaránt szolgálhatnak.

Peter Trudgill, a könyv szerzője (norwichi vizsgálatai és számos publikációja révén) nemcsak a legelismertebb szociolingvisták egyike: tankönyvének (Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society, 1974, 1983, 1995, The Penguin Group) eredeti, illetve két módosított változata tizenkilenc utánnyomásban, sokszázezres példányszámban kelt el szerte a világon, az angol mellett japánra, svédre és malájra lefordítva. Most magyarul is megjelenő "terminológiai szótára" közel háromszáz szócikkben veszi sorra a szociolingvisztika alapismereteit. Nem egyszerű definíciókról van szó, hanem az adott fogalom tömör értelmezéséről, valamint a fogalommal szorosan összefüggő nézetek áttekintéséről, az adott területtel foglalkozó kutatók megemlítésével együtt. Ez azt is elősegíti, hogy az adott téma iránt érdeklődők már a kezdeti lépésekkor is biztonságosabban eligazodjanak a szakirodalomban.

A szociolingvisztika nemzetközileg is a viszonylag fiatal tudományok közé tartozik – még inkább így van ez Magyarországon. Nincs még egy évtizede sem, hogy a magyar egyetemeken, főiskolákon "tantárgyként" megjelent; tankönyv, jegyzet sokáig nem állt rendelkezésre oktatásához. Annak pedig éppen csak egy évtizede, hogy Magyarországon is elvégezték az első átfogó, nagy szociolingvisztikai fölmérést. S bár ebben az évtizedben a szociolingvisztikai jellegű nyelvészeti írások – könyvek, tanulmányok, konferenciakötetek – száma örvendetesen megszaporodott, és gyarapszik továbbra is, a magyarországi szociolingvisztika fiatal kora még mindig megmutatkozik abban a terminológiai sokszínűségben, olykor bizonytalanságban, amely ezekben az írásokban tükröződik.

...

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.