Kötetszerkesztés
Szeged: JATE Press, 296 p. 2007.
A könyv előszava
 
Tartalomjegyzék
 • Előszó   11
 • Szépe György: Megnyitó   13
 • Barát Erzsébet: Nőközpontúság kontra feminizmus: a "társadalmi nemek" kifejezés tarthatatlanságáról   15
 • Joó Mária: Anyai, leszbikus fallosz avagy miről beszélnek ezek?   29
 • P. Balogh Andrea: Feminizmus és nemi ideológia a színháztudományban   41
 • Kérchy Anna és Koller Nóra: "Kisasszonyok, vadmacskák, kékharisnyák". Az író nő pozicionálása a mai magyar médiában   53
 • Lóránd Zsófia: "Találkoztam már katona hölgyekkel is". A nemek megjelenítése politikai szövegekben Magyarországon   67
 • Farkas Zita: A jelentés fontossága: prostitúció és jogalkotás   77
 • Dér Csilla Ilona: Nőkkel kapcsolatos nmi sztereotípiák az internetes fórumokon   87
 • Louise O. Vasvári: A vágy diskurzusai: A queer és a normatív identitások létrehozása   105
 • Eliisa Pitkäsalo: A képzeletbeli nő – a magyar fim nőreprezentációi   111
 • L'Homme Ilona: "Nőies" és "férfias" 20. század első felének irodalomkritikai diskurzusaiban   131
 • Zsák Judit: "Itten ma donna választ!" A nőiség megjelenítése kortárs magyar költőnők szövegeiben   141
 • Fercsik Erzsébet? Magyarországi asszonynevek a 21. század küszöbén – megőrizni vagy megváltoztatni?    159
 • Raátz Judit? A nők névadási szokásai Magyarországon és az EU-ban   169
 • Dede Éva: Miért lesz a nőből hölgy? A nők önmegnevezése a mai magyar társkereső hirdetésekben   179
 • Malgorzata Suszczyska: Helyreállítás-stratégiák nemek szerinti különbségei   191
 • Lőrincz Jenő: A rész és az egész a -ben   213
 • Kegyesné Szekeres Erika: A és az asszony lexémáink fogalomtörténeti vizsgálata   219
 • Géró Györgyi: A nőkkel kapcsolatos sztereotíoiák frazeológiai egységek tükrében   235
 • Boronkai Dóra: Női jellemzők nyelvi reprezentációja meséinkben   255
 • Rajner Mária: Beszéljm vagy halgass: megmondom, ki vagy   265
 • Schleicher Nóra: "Nem csak egy kis szőke lány vagyok!" – Társadalmi nem és nyelvhasználat a munkahelyen   275
 • Huszár Ágnes: A nyelv a biológiai és a társadalmi nem összefüggésében : képességek és/vagy tanult viselkedés   291
kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu