Kötetszerkesztés
Budapest: Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány, 172 p. 2006. ISBN: 963 06 0536 8
A könyv előszava
 
Tartalomjegyzék
 • Sándor Klára: A pápai feminizmusról   6
 • Kuncze Gábor: Megnyitó   12
 • Fekete Ágnes: Női és férfi szerepek az egyházban   16
 • Gáspár Csaba László: Mit mondhat, és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia Férfi és Nő viszonyáról?   21
 • Nagy Beáta: Azonosság és különbözőség – a foglalkoztatás férfi normái   37
 • Bán Zsófia: A rend, amit csinálunk   53
 • Hadas Miklós: A retorika logikája. Kritikai megjegyzések a vatikáni levél kapcsán   62
 • Barát Erzsébet:A tevékeny együttműködés ideológiája   75
 • Sándor Klára: "...zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymást beszédét"   94
 • Hittani Kongregáció: Levél a Katolikus Egyház Püspökeihez a férfi és a nő együttműködéséről az Egyházban és a világban (ford. Diós István)   126
 • Hittani Kongregáció: Letters to the Bishops of the Catholic Church on the collaboration of men and women in the Church and in the world   151

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu