Kötetszerkesztés
Szeged: JGYF Kiadó, 242 p. 2001. ISBN: 963 7171 97 5
A könyv előszava
 
Tartalomjegyzék
 • Előszó   5
 • Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek   7
 • Kontra Miklós: Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek?   49
 • Kontra Miklós: Egy s más a kétnyelvűségről    69
 • Sándor Klára: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség   83
 • Tove Skutnabb-Kangas: Nyelvi emberi jogok   111
 • Kontra Miklós: "Legyen joguk az általuk választott nyelven kifejezni magukat"   121
 • Kontra Miklós:  Nyelv, oktatás, emberi jogok   125
 • Trudgill, Peter: A tankönyvek és a nyelvészeti ideológia – szociolingvisztikai szempontból   133
 • Kontra Miklós: A nyelv mint a diszkrimináció eszköze   147
 • Sándor Klára: Nyelvművelés és ideológia   153

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu