Kötetszerkesztés
Szeged: JGYF Kiadó, 242 p. 1998. ISBN: 963 7171 97 5
A könyv előszava
 
Tartalomjegyzék
 • Előszó    5
 • Kontra Miklós: Gondolatok a (-bVn) és a (-bV) nyelvi változókról    9
 • Kassai Ilona: Csoda-e, ha suksükölünk?    23
 • Szende Tamás: A szerkezeti tagolás változása a mai magyar beszédközlésben   27
 • Cseh Márta: Ragtalan határozóinkról   31
 • Bagi Ferenc: A mai magyar írott köznyelv egyszótagú szavainak hangtana   45
 • Sándor Klára: Amiért a szinrón elemzés foszladozik   57
 • Fenyvesi Anna: Nyelvkontaktus és nyelvvesztés az amerikai magyarban: a hasonulások sorsa a McKeesport-i beszélők nyelvében   85
 • Lanstyák István és Szabómihály Gizella: Nyelviváltozó-típusok a magyar nyelv szlovákiai változataiban   99
 • Szabómihály Gizella és Lanstyák István: nyelvi változók a magyar nyelv szlovákiai változataiban   113
 • Simon Szabolcs: Nyelvi változók a szlovákiai magyar sajtóban   123
 • Papp György A helynevek (településnevek) bel- és külviszonyragos használata mint nyelvi változó   141
 • Katona Edit: Helyviszonyragok használata a zentai magyarok nyelvében   151
 • Borbély Anna: A magyarországi románok beszédstílusai   159
 • Beregszászi Anikó és Csernicskó István: A megszólítás változatai az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak körében   171
 • Raffai Éva: A megszólítás változatai Szabadkán és Szegeden   179
 • Király Attila: Tudnák én ez mellett mást is mondani – változás a változók megítélésében   189
 • Láncz Irén: A bánáti származású szabadkai lakosok nyelvhasználatának változása   203
 • Rajsli Ilona: Az ö-zés megterheltségének alakulása a szegedi kirajzású községek nyelvében (Bánátban)   211
 • P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből   219
 • Molnár Csikós László: A középfok melletti -nál, -nél ragot helyettesítő -tól, -től rag régen és ma   229
 • Nagy L. János: Nyelvművelés és kreativitás   235
 • Név- és tárgymutató   239

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu