Kutatás
 • Evolúciós nyelvészet

  Evolúciós nyelvészet

  Miért és hogyan változik a nyelv? Hogyan illeszthető a nyelv kialakulása az evolúció folyamatába?
  Read More
 • Társasnyelvészet

  Társasnyelvészet

  A társasnyelvészet és az evolúciós nyelvészet értelmezésemben elválaszthatatlan: a társasnyelvészet elméleti kerete az evolúciós nyelvészet, de ennek alapját a társasnyelvészet empirikus adatai adják.
  Read More
 • A székely írás használata

  A székely írás használata

  A székely írás használata: történetének, emlékeinek művelődéstörténeti háttere, modern kultuszai.
  Read More
 • Elméleti keret

  Kutatásaim általános kerete az evolúcióelméletnek a nem-redukcionista, azaz szerveződési szintekkel és a szinteken eltérő szelekciós erőkkel számoló felfogás, és az erre alapuló, az ember kulturális evolúciójában a csoportszelekció megjelenését hangsúlyozó megközelítések.
  Read More
 • Nyelvi diszkrimináció

  A nyelvi diszkrimináció eredete, biológiai és társadalmi beágyazottsága; a magyar nyelvművelés ideológiájának változásai, jellemzői, normatív szemlélet Magyarországon és más társadalmakban.
  Read More
 • Nyelv, identitás, kultúra

  Nyelv, identitás, kultúra

  A csoportidentitás dinamikus rétegzettsége, a nyelv szerepe az identitások megjelenítésében és dekódolásában.
  Read More
 • Nyelvtörténet

  Nyelvtörténet

  A jelenben zajló nyelvi változások megismerése olyan segítség a történeti folyamatok teljesebb föltárásában, amelyet a nyelvtörténeti kutatások még mindig alig használnak ki.
  Read More
 • Nyelvelméleti keret

  A nyelv az emberi viselkedés egyik, a többivel szoros interakcióban lévő eleme. Részben a kulturális viszonyok leképezője, így vizsgálatuk olyan forrása, mely rejtett, más forrásokból, nem nyelvészeti eszközökkel kifürkészhetetlen strukturális összefüggéseket mutat meg. Részben, a nyelv valóságteremtő sajátossága miatt, személyes, kulturális és társadalmi viszonyok konstruálója, fenntartója és továbbörökítője.
  Read More
 • Csángó nyelvpolitikai kérdések

  A moldvai csángók nyelvi jogai, asszimilációjuk története, az egyház szerepe a csángók elrománosításában; a csángó nyelvtervezés lehetőségei.
  Read More
 • A 21. század kommunikációja

  A 21. század kommunikációja

  A mobilfónia terjedésének társadalmi hatásai, a 21. századi kommunikációs technika hatása a kommunikációra.
  Read More
 • Projektek

  Projektek

  Folyamatban lévő és már lezárult saját projektek.
  Read More
kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.