Kutatás

A nyelv ebben az elméleti keretben az emberi viselkedés egyik, a többivel szoros interakcióban lévő eleme. Részben a kulturális viszonyok (beleértve a komplex kulturális rendszereket, a társadalmakat) leképezője, így vizsgálatuk olyan forrása, mely rejtett, más forrásokból, nem nyelvészeti eszközökkel kifürkészhetetlen strukturális összefüggéseket mutat meg: ebből táplálkozik a társas szemléletű nyelvtörténet, az antropológiai nyelvészet, a szociolingvisztika relevanciája kulturális és társadalmi folyamatok föltérképezésekor. Részben – a nyelv valóságteremtő sajátossága miatt –, személyes, kulturális és társadalmi viszonyok konstruálója, fenntartója és továbbörökítője (erre épül a nyelv alapú és a nyelvi diszkrimináció kutatása, illetve a kritikai társalgáselemzés nyelv és hatalom összefüggéseit kibontó elemzései).

A két „oldal” természetesen szorosan összefonódik egymással, így a kutatási eredmények és szempontok elméleti és alkalmazott vonala is egymással interakcióban, együttesen járul hozzá a társasnyelvészeti megközelítésű nyelvelmélet kidolgozásához. A nyelv kutatása ebben a keretben leginkább a kognitív tudományok transzdiszciplinaritásához hasonlít – érthetően, hiszen a nyelv a kogníció eredménye és fontos eszköze –, illetve a tágan értelmezett (evolúciós) antropológiához, amely az embert mint csoportlényt vizsgálja. A két megközelítésnek ugyan más a kiindulópontja – az egyiké az egyed, a másiké a közösség –, de végül mindkettő ugyanoda jut el, a biológiai szükségszerűségként szervezett közösségben élő emberhez.

E megközelítés – melyet magyarul társasnyelvészetnek neveztem el, hogy kiküszöböljem az angol social rendszeres félrefordításából származó félreértéseket (1997a, 2001f, 2014b) – szemlélete jellemzi a kvantitatív (laboviánus) szociolingvisztikát, a nyelvszociológiát, a nyelvi relativizmussal foglalkozó és a tágabb értelemben vett antropológiai nyelvészetet, ehhez kapcsolódóan a nyelv etnográfiáját, és ezeken kívül szemléleti előzményei közé tartozik a jórészt az antropológiai nyelvészet által átörökített humboldtiánus (és wittgensteiniánus) nyelvfilozófiai paradigma.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu