Kutatás

Tudományos pályámat nyelvtörténészként kezdtem – eredetileg is a nyelvtörténet vonzott a nyelvészethez, az a nyomozómunka, ahogyan egy-egy szóból, fogalomkörből kibontakozik a nyelvet beszélő népcsoport egykori életmódja, ahogyan az önmagában másoknak talán száraz etimológiák fölfedik a nyelvet beszélők egykori történelmét.

Ma is nyelvtörténésznek vallom magam, hiszen az evolúciós nyelvészet par exellence nyelvtörténet: olyan elméleti modellt keres a nyelv változásának leírására, amely az emberi nyelv kialakulásától a jelenig képes megmagyarázni a változás mechanizmusainak általános vonásait, illetve leírja az egyes változási folyamatok specifikumait.

A nyelvtörténeti kutatások a 19. század második feléig elválaszthatatlanok voltak a nyelvben megmutatkozó kultúra, történelem, a nyelvet beszélő etnikumot jellemző világlátás tanulmányozásától. Ez az átfogóbb szemléletű történeti megközelítés a nyelvészet fősodrából kiszorult ugyan a pozitivista szemlélet eluralkodásával, de ez a hagyomány sem veszett teljesen el - éppen Szegeden volt a nép és nyelv történetét egységben szemlélő iskola központja, Mészöly Gedeon iskolateremtő munkásságának, s az általa indított Nép és nyelv című folyóiratnak köszönhetően. Ez a végső soron humboldtiánus hagyományt követő szemlélet közeli rokona a társasnyelvészet eredményeit a nyelvtörténetben érvényesítő szocio-történeti nyelvészetnek – magam értelemszerűen ezzel a szemlélettel közelítem meg a nyelv történetét is, hangsúlyozva, hogy a jelenben zajló nyelvi változások megismerése olyan segítség a történeti folyamatok teljesebb föltárásában, amelyet a nyelvtörténeti kutatások még mindig alig használnak ki.

Könyvek
 • Nyelvrokonság és hunhagyomány. Budapest: Typotex. 470p. 2011.
 • A Bolognai Rovásemlék. Szeged: Magyar Őstörténeti Könyvtár. 1991.
 • A magyar nyelv török jövevényszavai. Szeged, JATE Altajisztika Tanszék: kéziratban sokszorosított jegyzet. 100p. 1993.
Tanulmányok
 • Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme. In: Erdoğan, Kul és Y. Altaylı (szerk.), Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bildirileri (Ankara, 6–7 Eylül 2013), 103–113. Ankara: Türk Dil Kurumu. 2017.
 • A honfoglalók nyelve. In: Sudár B. és Petkes Zs. (szerk.), Honfoglalás és megtelepedés, 145–148. Budapest: Helikon. 2017.
 • Vámbéry Ármin és a török–magyar nyelvcsere. Iskolakultúra 2014/2, 77–86.
 • A magyar-török kétnyelvűség és ami körülötte van. In: Lanstyák I. (szerk.), Kétnyelvűség a Kárpát-medencében, különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre, 7–26. Pozsony: Kalligram–A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. 1998.
Előadások
 • Hungary and Central Eastern Europe: What languages in which social strata? Europa Linguarum. Bécs, 2015. szeptember 19.
 • Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirmesi. Meşhur Macar Türkolog Profesör Ármin Vámbéry’nin (1832–1913) ölümümün 100. yıldönümün münasebeti. Türk Dil Kurumu, Ankara, 2013. szeptember 7.
 • Linguistic relatedness and the Hun tradition. Universität Wien, Institut für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. 2011. november 29.
 • Languages, genes, and families: The power of metaphor. European Skeptics Congress. Budapest, 2010. szeptember 18.
 • Hungarian in contacts with other languages: An historical overview. Studies on Language Contact. Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (Hollandia), 1999. február 21.
 • A magyar-török kétnyelvűség és ami körülötte van. Kétnyelvűség a Kárpát-medencében régen és ma, különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre. Pozsony, 1996. november 4.
 • On the Turkic-Hungarian linguistic contacts. Symposium of Linguistic Turkology. Szeged, 1993. szeptember 9.
 • A Note on the Volga Bulgar Šapkino Inscription. Permanent International Altaic Conference. Berlin, 1991. július 23.
Tudománynépszerűsítés
 • Beszéltek-e törökül is a honfoglalók? Rubicon 2016/7, 94–94.
 • A nyelvrokonságról. „Csütörtöki iskola.” (Magyar Építőművészek Szövetsége.) Budapest, 2016. szeptember 22.
 • Római kereszténység, latin eredetű szavak? Nyest, 2013. december 24.
 • Nyelvrokonság és genetika? Klubrádió, Ötös, 2010. június 24.
Projektek
 • A magyar nyelv török jövevényszavai és az ősmagyar nyelv (MTA TMB-téma), 1990–1993.
Konferenciaszervezés
 • Symposium of Linguistic Turkology (társszervezőként, Berta Árpáddal). Szeged, 1993. szeptember 8–10.
kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu