Oktatás
A kurzus célja
 A kurzus célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban elsajátítva fejleszthessék kommunikációs készségüket, előadások, viták, elemzések, interakciós helyzetgyakorlatok által.
Az órák témája
 1. Bevezető óra
 2. Prezentációk
 3. Prezentációk
 4. Prezentációk
 5. Nonverbális kommunikáció 1 (hangképzés, hanghordozás, intonáció, beszédsebesség)
 6. Nonverbális kommunikáció 2 (gesztusok, mimika, testtartás, mozgás, távolság)
 7. Nonverbális kommunikáció 3 (az öltözködés mint jel, egyéb jelzések (ékszer, jelvény, stílus)
 8. Udvariasság (tegezés–magázás, hierarchikus viszonyok a magyar társadalomban, az udvariasság mint az elvárt viselkedés teljesülése; tartózkodó és közeledő udvariasság)
 9. A vita és a meggyőzés alapfogásai
 10. Szövegelemzés 1: hogyan épül föl a szöveg?
 11. Stratégiai interakciós gyakorlatok
 12. Szövegelemzés 2: hogyan manipulál a szöveg?
 13. Társalgáselemzési gyakorlat
Követelmények
Követelmények A kurzus teljesítésének föltétele az órákon való aktív részvétel, valamint bemutatkozó prezentáció elkészítése a megadott szempontok szerint.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu