Oktatás
A kurzus célja
 A kurzus célja a kommunikációelmélet alapfogalmainak, megközelítési módjainak megismertetése.
Az órák témája
 1. A kommunikáció szó értelmezése, a kommunikáció kutatásának változatai
 2. A gépi, állati és emberi kommunikáció különbségei
 3. Nyelv és gondolkodás
 4. A jelentés rétegződése
 5. A beszéd mint tett és szándék megvalósítása
 6. Az egyén és a csoportok kommunikációja
 7. Szervezeti kommunikáció
 8. Tömegkommunikáció
 9. Interkulturális kommunikáció
 10. A mediatizáltság és következményei
 11. A nyelvi manipuláció
 12. Nyelv és hatalom
 13. A hálózott társadalom kommunikációja
Követelmények
 Szóbeli vizsga az órák anyagából és a szakirodalomból.
Ajánlott irodalom
 • Leydesdorff, Loet 2007. A kommunikáció szociológiai elmélete. Budapest: Typotex.
 • Rosengren, Karl Erik 2004. Kommunikáció. Budapest: Typotex.
 • Griffin, Em 2003. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat.
 • McQuail, Denis 2003. A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu