Oktatás
A kurzus célja
A kurzus során érintett témakörök az olvasásszociológia, olvasáspszichológia, befogadáselmélet, a szóbeliség és írásbeliség viszonyát érintik. A tananyag két félévre oszlik: első része az elméleti alapozás, a második félév pedig az első félév anyagából valamilyen kisebb, önálló terepmunkán alapuló kutatás elvégzése.
Az órák témája
1. félév
 1. Az olvasáskutatás területei
 2. Olvasásfelmérési vizsgálatok eredményei
 3. A olvasás mint kognitív folyamat
 4. A befogadás elmélete
 5. A befogadás folyamata
 6. Gyermekirodalom
 7. Olvasásszociológiai fölmérések
 8. Ízléstípusok, motiváció, olvasási stratégiák
 9. Az olvasás és a könyv mint szimbólum
 10. A könyvtár szerepének átalakulása, olvasáskampányok
 11. Kanonizáció, kulturális emlékezet, „magaskultúra” és popkultúra
 12. Szóbeliség és írásbeliség
 13. Az olvasás jövője
2. félév
 1. konzultáció: a kutatások témájának megbeszélése
 2. konzultáció: a terepmunka részleteinek (adatgyűjtés eszközei, mintaválasztás, időbeosztás stb.)
 3. konzultáció: a kutatás során fölmerülő problémák megbeszélése
 4. konzultáció: a kutatások eredményeinek megbeszélése
Követelmények
Szóbeli vizsga az órán elhangzottakból és a kötelező irodalomból.
Kötelező irodalom
 • Sándor Klára: Olvasáskutatás. Eger: EKTF, 2010. (tankönyv)
 • Manguel, Alberto: Az olvasás története. Budapest: Park Kiadó. 2001.
 • Barbier, Frédéric: A könyv története. Budapest: Osiris, 333-352.
 • Barbier, Frédéric és Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, Osiris, 13-22, 177-187, 251-257, 380-385.
 • Petrucci, Armando: Olvasás az olvasásért. Az olvasás jövője. In: G. Cavallo és R. Chartier (szerk.), Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, 381-402.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu