Oktatás
A kurzus célja
A kurzus célja, hogy a hallgatók áttekintést kapjanak a gyermek- és ifjúsági irodalom kezdeteiről, klasszikusairól, a kortárs irányzatokról, mind nemzetközi vonatkozásban, mind a magyar vonatkozásokat illetően. Az órákon érintjük a gyermekkép változásait a 19. századtól máig, a gyermekek életkori sajátságaival összefüggő olvasási preferenciákat, a kötelező irodalom és a gyermekirodalomról szóló ismeretek viszonyát, megkíséreljük föltárni a manapság sikeres gyermek-, illetve ifjúsági irodalmi művek sikerének okait.
Az órák témája
 1. Mitől gyermekirodalom a gyermekirodalom? Életkori sajátságok és olvasás
 2. A gyermekirodalom kezdetei: a gyermek fölfedezése a 19. században
 3. A magyar gyermekirodalom kezdetei
 4. A gyermekirodalom nagy klasszikusai – a kánon alapdarabjai
 5. A magyar gyermekirodalom klasszikusai 1.
 6. A magyar gyermekirodalom klasszikusai 2.
 7. A modern gyermekirodalom kezdetei
 8. A modern magyar gyermekirodalom kezdetei
 9. A kortárs gyermekirodalom trendjei
 10. A kortárs magyar irodalom trendjei
 11. Szövegelemzések (a félév elején megbeszélt regényekből)
 12. Szövegelemzések (a félév elején megbeszélt regényekből)
 13. Szövegelemzések (a félév elején megbeszélt regényekből)
 14. Szövegelemzések (a félév elején megbeszélt regényekből)
Követelmények
Követelmények: aktív részvétel az órákon, az órán megbeszélendő témákból választva egy áttekintő esszé, illetve egy összehasonlító szövegelemzés elkészítése

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu