Oktatás
A kurzus célja
A kurzus célja, hogy az iskolai könyvtáros szakirányon tanuló hallgatókat megismertesse a biblioterápia alapfogalmaival, változataival, alkalmazási lehetőségeivel. Az elméleti bevezetés mellett nagy hangsúlyt kap a szövegek elemzése.
Az órák témája

Az órák nagyobb témakörei (minden témakört az előzetesen megbeszélt szövegek elemzése egészít ki):

  • A biblioterápia fogalma, változatai
  • A művészetterápia változatai, története
  • Hermeneutika, a befogadás, szövegértelmezés elméletei
  • Olvasási zavarok, olvasói rutin, ízlésalakzatok
  • Gyermeklélektan és gyermekirodalom (összefoglalás az előző szemeszter alapján)
  • A biblioterápiás foglalkozások megtervezése
Követelmények
Aktív részvétel az órákon; egy foglalkozás-sorozat megtervezése.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu