Oktatás
A kurzus célja
A kurzus célja, hogy a kiadói szakirányos hallgatók a gyakorlatban sajátítsák el a stilisztikai, szövegépítési, illetve -korrigálási elvek és technikák alapjait.
Az órák témája
Az órák szövegelemzésekből állnak: részben a sajtóban megjelenő írásokat, könyvrészleteket elemzünk, részben a hallgatók saját szövegeit beszéljük át szövegszerkesztési, stilisztikai szempontból.
Követelmények
Aktív részvétel az órákon – ez jelenti az alapot ahhoz, hogy értékeljem a kurzus anyaga elsajátítását.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu