Oktatás
A kurzus célja
A kurzus a kultúra, nyelv, identitás interakcióit tárgyalja, kiemelt figyelmet fordítva a nemzetkonstrukciók típusaira és átértelemzéseire: a modern nacionalizmus változatait mutatja be, és elemzi azokat az okokat, amelyek hozzájárulnak az újnacionalizmus 21. megerősödéséhez Magyarországon és Európában. Elemezzük a 21. századi nemzeti kultuszok megnyilvánulási formáit, valamint az újnacionalizmusra adott tipikus társadalmi válaszreakciókat.
Az órák témája
 1. Nacionalizmus: a kezdetek (19. század)
 2. Nacionalizmus a 20. században
 3. Újnacionalizmus a 21. században
 4. Globalizáció, hálózottság
 5. Liberális demokrácia vagy baloldali demokrácia? Az európai politika alapértékei és -beállítódásai
 6. Nemzeti identitás a 21. században
 7. Etnovallásosság
 8. Nemzeti traumák mint identitásépítő elemek
 9. "Alternatív" történelem
 10. Az ellenkultusz diskurzusai 1: "kozmopolitizmus", "demokrataság"
 11. Az ellenkultusz diskurzusai 2: "fölvilágosult" vs. "elmaradott", "európai" vs. "ázsiai"
 12. Lemondás a hagyományról
 13. Újkonzervativizmus: lehetőség a kiegyezésre?
Követelmények
Aktív részvétel az órákon, és esszé írása. Az esszé témája egy jelenkori jelenség elemzése a megismert fogalomrendszer segítségével.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu