Oktatás
A kurzus célja
A kurzus áttekintést ad az antropológia legfontosabb szemléleti és módszertani alapjairól, legfontosabb irányzatairól, klasszikus kutatásairól és témáiról.
Az órák témája
 1. Antropológia, kultúra, evolúció (alapfogalmak, módszertani követelmények)
 2. A kezdetek: vademberek, barbárok, civilizáltak és polgárok; A Boas-iskola (Spencer, Morgan, Tylor; Boas, Kroeber, Lowie, Benedict, Sapir, Whorf)
 3. A rendszer a lelke a kultúrának (Durkheim, Mauss, Malinowski, Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, Evans-Pritchard)
 4. Ökológia, materializmus, értelmezés (Steward, White, Sahlins, Harris, Turner, Geertz)
 5. Íme, az ember (hominidák, a homo sapiens kialakulása, történetének nagy korszakai, elterjedése, populációgenetika, archeogenetika)
 6. Az emberállat (a kultúra biológiai beágyazottsága, a csoportlény tulajdonságai, az ember társas mivolta mint biológiai tulajdonság)
 7. Két macska vagyunk, és játszunk egymással (identitás, csoport, nemzet; az identitás dinamizmusa és rétegzettsége, a modern nemzettudok kialakulása és jellemzői, szerepe, változásai a globalizálódó világban)
 8. Nyelv(é)ben él a kultúra (melyik hat melyikre? a nyelvi relativizmus és a kognitív nyelvészet; mit tár föl a kultúrából a nyelv, és mennyire konstruálja a valóságot)
 9. Hívén higgy és bízva bízzál (mágia, hit, vallás, rítus, mítoszok, szent és profán, életfordulók, átmenetek; az újezotéria terjedése)
 10. Ki mit tud? (tudás és tanítás, a szocializáció mintái, a gyerek értelmezései (népi tudás, népi ideológiák és világmagyarázatok – népi pszichológia, fizika, biológia, nyelvészet
 11. Rokonok, barátok és üzletfelek (a kultúra intézményei: rokonság, házasság; csere, termelés, gazdaság; igazságszolgáltatás, politika)
 12. Filléres emlékeink (a tárgyak jelentősége, szerepük változásai, a lakóhely és a tér mint a kultúra része és kifejezése, öltözet, jelzések, small talk, hétköznapi viselkedés)
 13. Az idegenek köztünk vannak (saját kulturális sokféleségünk fölfedezése, kultúrsokk, hálózatok, multikulturalizmus, „kétarcúság”, interkulturális kapcsolatok, mekdonaldizáció vagy sokszínűsödés)
 14. Skanzenek és plázák („hagyományos kultúra”, „tradicionális értékek”, alternativitás, „magaskultúra” és „tömegkultúra, street art, kultúraváltás és kultúravesztés, celebkultusz, mediatizáció)
Követelmények

A kurzus teljesítésének több föltétele van, ezek mindegyike szükséges a teljesítéshez.

 1. Órai részvétel. Minden hallgatónak három témát kell választania a kurzus témái közül. A téma bemutatásához hozzátartozik az adott témához tartozó szakirodalom önálló kezelése, nevek, irányok, fogalmak ismertetése, képek, videók, hanganyag összeállítása, vitakérdések előkészítése. Az előadást a téma közös megbeszélése követi.
 2. Könyvismertetés. A magyar antropológia által létrehozott művek közül egynek az ismertetése (3 oldal). A könyv bemutatásának részei: címleírás (szerzők/szerkesztő, cím, kiadás éve, kiadás helye, kiadó, terjedelem); a könyv tartalmának összegzése; a könyv értékelése, kritika, vélemény, ajánlás.
 3. Esszé. Az esszé három részből áll, terjedelme 3x5-7 oldal.
  • családi ünnepek leírása saját tapasztalatokra alapozva (saját családjában milyen ünnepeket tartanak, vannak-e rítusaik (áttekintő leírás), a karácsony ünneplésében milyen szokások érvényesülnek – pl. „apai” vagy „anyai” vonal, a kettő vegyítése, saját hagyományok kialakítása stb.; mi ezeknek a szokásoknak a funkciójuk stb. (sűrű leírás);
  • írja le egy olyan élményét, amikor nagyon eltérő kulturális szokásokkal találkozott (külföldön vagy Magyarországon külföldiekkel kapcsolatban), elemezze, miből adódott a „kultúrsokk”
  • Az antropológia szerepe, jelentősége, feladatai, lehetőségei a 21. században.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu