Oktatás
 Szakdolgozati témák

A szakdolgozat témáját mind a BA-, mind az MA-képzésben a hallgató választja olyan témakörből, amely

  • valamelyik kurzus tematikájához kapcsolódik, vagy
  • a kutatási területeimhez tartozik.
 A szakdolgozat írásának menete, föltételei

A TVSz., illetve a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék saját szabályzatán kívül a következő föltételei vannak, hogy a hallgató az én témavezetésemmel nyújtsa be szakdolgozatát:

  • legkésőbb a szakdolgozat benyújtásának határidejét megelőző szemeszter elején jelentkezik a szakdolgozati szemináriumra;
  • a szakdolgozat témáját önállóan választja meg (a pontosításhoz később természetesen segítséget kap);
  • rendszeresen konzultál a témavezetővel;
  • a konzultációkon megbeszélt munkafázisokat határidőre teljesíti;
  • a dolgozat benyújtásának határideje előtt legkésőbb három héttel bemutatja a konzulensnek a dolgozat véglegesnek szánt kéziratát.

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu