Oktatás
SZTE BTK, Könyvtártudományi (2014-től: Kulturális Örökség és Humán Információtudományi) tanszék (2006-tól), informatikus könyvtáros BA, MA és kulturális örökség MA szak, alkalmanként meghirdetett tárgyak
 • Bevezetés a nyelvtudományba
 • Alkalmazott nyelvészet
 • IKT és nyelvhasználat
 • A székely írás
 • Írástörténet
 • Társalgáselemzés
 • A dzsenderszerepek kulturális átörökítése
 • Webszerkesztés
 SZTE JGYTFK, Magyar szak (az 1994/95-ös tanévtől 2006-ig)
 • A társasnyelvészet alapjai
 • Bevezetés a szociolingvisztikába
 • Nyelvszociológia
 • Nyelv és politika
 • A nyelvhelyesség problematikája
 • Társalgáselemzés
 • A nyelvi hátrányos helyzet
 • 21. századi kommunikáció
 • A magyar nyelv változatai
 • A magyar nyelv változatai Magyarország határain kívül
 • A nyelv kialakulása
 • Pszicholingvisztika
 • Bevezetés a nyelvtudományba
 • A magyar nyelv rokonsága és korai története
 • Hangtan
SZTE BTK Általános nyelvészet, Angol, Pszichológia szakon meghirdetett tárgyként és általános művelőként az SZTE bármely szakos hallgatója számára (az 1999/2000-es tanévtől 2006-ig)
 • A nyelv változása
 • Megbélyegzés és nyelvváltozatok
 • A társasnyelvészet alapjai (Kontra Miklóssal)
 • Irodalomelmélet és szociolingvisztika (Bezeczky Gáborral)
 • Nyelv és evolúció (Kampis Györggyel)
 Debreceni Egyetem BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és Szociolingvisztika doktori képzés (az 2000/2001-es tanévtől 2003-ig)
 • Társasnyelvészeti alapismeretek
 • A nyelv változása
 • Nyelv és ember: nyelv és pszichológia, nyelv és antropológia, nyelv és szociológia
JATE, Kommunikáció szak (az 1995/96–1997/98 tanévekben)
 • Sajtószövegtan
 • Stilisztika
 • Retorika
JATE, Magyar Őstörténet szak (1997–1999)
 • Nyelvtörténeti módszertan
JATE, Altajisztika szak (az 1987/88–1994/95 tanévekben)
 • Bevezetés a nyelvészetbe
 • Bevezetés a történeti nyelvészetbe
 • A korai magyar nyelv története
 • A magyar nyelv török kölcsönszavai
 • Etimológiai gyakorlatok
 • Bevezetés az altajisztikába
 • Bevezetés az altajisztika könyvészetébe
 • Török nyelv I.
 • Ótörök rovásírásos szövegek olvasása
JATE Magyar szak (az 1989/90–1991/92 tanévekben)
 • Bevezetés a nyelvészetbe
 • Bevezetés a történeti nyelvészetbe
 • A korai magyar nyelv története
 • A magyar nyelv török kölcsönszavai

        

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu