Oktatás
Doktori témák

Doktori disszertációk témavezetését a következő témákból vállalom:

 • szociolingvisztika
 • evolúciós nyelvészet (a nyelvi változások elmélete, változások a mai magyarban)
 • nyelvszociológia (nyelvi diszkrimináció)
 • nyelv és identitás
 • nyelvi ideológiák
 • nyelvi attitűdök
 • nyelv és kultúra
 • a székely írás művelődésrtöténete
 • a székely írás modern kultusza
A doktori disszertáció írásának menete, föltételei

A vonatkozó törvények, az SZTE, illetve a Nyelvtudományi Doktori Iskola saját szabályzatán kívül a következő föltételei vannak, hogy a hallgató témavezetésemmel nyújtsa be doktori disszertációját:

 • a dolgozat témáját önállóan választja meg (a pontosításhoz később természetesen segítséget kap);
 • a szakirodalmat az első fázisban önállóan állítja össze, a konzultációkon a földolgozandó irodalom listáját pontosítjuk;
 • rendszeresen konzultál a témavezetővel;
 • a konzultációkon megbeszélt munkafázisokat határidőre teljesíti;
 • a dolgozat benyújtásának határideje előtt legkésőbb hat héttel bemutatja a konzulensnek a dolgozat véglegesnek szánt kéziratát;
 • a dolgozat benyújtása előtt elvégzi a szükséges módosításokat.

 

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu