Oktatás
Tanítás meghívott előadóként
2019 Universität Bern, Einführung in die Soziolinguistik (2019. február – 2019. június)
2018 SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Történész Műhely (2018. március 6.)
2017 SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Nyelvészeti Műhely (2017. november 20.)
2016 SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Quadrivium Műhely – (2016. március 11.)
2014 ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti Tanszék (2014. április 2. és május 14.)
2014 ELTE TTK, Kommunikáció a természettudományban mesterszak (2014. május 6.)
2013 SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Nyelvészeti Műhely – (2013. február 25.)
2011 Bécsi Egyetem, Finnugor Intézet (2011. november 29.)
2008 Bálint György Újságíróiskola (2008. január 3.)
2008 Budapest, Corvinus Egyetem (2008. február 19.)
2007 Grazi Egyetem, Elméleti és Alkalmazott Fordítástudományi Intézet (2007. április 24.)
2006 Bálint György Újságíróiskola (2006. november 23.)
2005 Jyväskyläi Egyetem (2005. január 31. – február 4.)
2005 Budapest, ELTE, Centre des Hautes Études de la Renessaince. (2005. november 29.)
2005 Pázmány Péter Tudományegyetem, Kommunikáció Szak (2005. október 18.)
2003 Pázmány Péter Tudományegyetem, Kommunikáció Szak (2003. december 4.)
2002 PTE Nyelvészeti doktori iskola (2002. október 11.)
2000–2002 DE BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, alap- és doktori képzés
2000 DE BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék (2000. március 22.)
2000 Beregszászi Főiskola (2000. május 24–27.)
2000 PTE Irodalomelméleti doktori képzés (2000. szeptember 28.)
Tanártovábbképzés
2016 Nyelvi hátrányok az iskolában. (Mentor(h)áló, Szeged, 2016. április 21.)
2015 Miért kell jól tanítani a magyar őstörténetet? (a Rákóczi Szövetség történelemtanároknak szervezett továbbképző tábora, Ópusztaszer, 2015. július 21.)
2012 Miért kell jól tanítani a magyar őstörténetet? (a Rákóczi Szövetség történelemtanároknak szervezett továbbképző tábora, Ópusztaszer, 2015. július 21.)
1998 Nyelvművelés és ideológia és A szociolingvisztika mint szemlélet alkalmazása az oktatásban (Bolyai Akadémia, Csíkszereda: a Romániai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett továbbképzés a határontúli területeken dolgozó magyartanárok számára)
1997 Édes anyanyelvünk – édesanya-nyelvünk? (előadás szegedi magyartanáronak)
1997 A nyelvi változatok és A nyelvtervezés lehetőségei a csángóknál (Bolyai Akadémia)
1997 A nyelvváltozatok (Nyári Akadémia, Szabadka)
1997 A szociolingvisztika mint szemlélet (az Újvidéki Egyetem Hagyományőrző Tábora, Kanizsa)
1996 A korai magyarság kétnyelvűsége – avagy folytatódik az ugor–török háború? (Bolyai Akadémia)
1996 Halmozottan hátrányos (nyelvi) helyzetben (Bolyai Akadémia)
1996 A NAT és a nyelvi hátrányos helyzet (JGyTF, magyartanár-továbbképzés)
1995 A kétnyelvűség és az iskola (Bolyai Akadémia)

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu