Projektek
Témavezetőként
2017–2020 A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében (EFOP 3.6.2-16-2017-00007)
2015–2018 A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (OTKA K 115748)
2011–2012 A székely írás a magyar művelődéstörténetben (TÁMOP 4.2.1 B)
2000–2002 A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága (OTKA T 032803,, további résztvevők: Kötél Emőke, Pléh Csaba, Racsmány Mihály)
2000–2001 Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000,, további résztvevők: Bezeczky Gábor, Kontra Miklós, Pléh Csaba)
1998–1999 From Stigmatization to Tolerance (Socrates, Comenius-2, további résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsøi, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).
1996 A nyelvi hátrányos helyzet formái (MKM, további résztve­vők: Csernicskó István, Kis Tamás, Kontra Miklós).

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu