Publikációk
2018
 • Öntudat és közösség: a polisz rejtett kötőanyaga. Lábjegyzetek Platónhoz 17. A polisz. A Magyar Filozófiai Társaság konferenciája. Szeged, 2018. május 18.
 • Székelyből magyar, írásból rovás – avagy hogyan ölte meg a székely írás kultusza a székely írás székely identitást jelző funkcióját? Hullóidő: székely identitásépítés a 19–20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet és MTA–Lendület Trianon 100 Kutatócsoport. Budapest, 2018. május 24.
2017
 • Nyelv és identitás – az evolúciós nyelvészet a radikalizálódás okairól. Identitás és radikalizálódás workshop. Szeged, 2017. október 18.
 • A székely írás Mátyás udvarában. Mentor(h)áló, Szeged. 2017. október 24.
 • Nyelv(észet)játék – avagy: hány nyelvészet van? Paradigmatikus viták a paradigmákról. Lehet-e nem emberközpontú a humán tudomány? SZAB, Szeged, 2017. november 22.
2016
 • A nyelvi heterogenitás evolúciós előnyei. Habilitációs előadás. Szeged, 2016. február 22. (2016g)
 • Is linguistic variability adaptive? 1st International Conference on Sociolinguistics. Budapest 2016. szeptember 2. (2016h)
 • Homoródkarácsonyfalvától Zuglóig: a székely írás identitásjelző szerepének változásai. A Magyar Tudomány Napja. Székelyudvarhely 2016. november 11. (2016i)
 • A nyelv társas szemlélete Magyarországon: előzmények, jelenlegi helyzet, perspektíva. Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 19–21. században. Budapest, 2016. december 8. (2016j)
2015
 • Versions of public history representing group identities: Fight for being the masternarrative. The (Web)sites of memory: Cultural heritage in the digital age. Debrecen, 2015. május 29. (2015c)
 • Hungary and Central Eastern Europe: What languages in which social strata? Europa Linguarum. Bécs, 2015. szeptember 19. (2015d)
 • A székely írás mint hatalmi jelkép – interpretációk egy témára. A hatalom jelei, képei és terei. Szeged, 2015. november 6. (2015e)
 • A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói – hipotézisek és kutatási terv. A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11. (2015f) 
2014
 • Hol érdemes keresnünk a székely írás előzményét? Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények. Szeged, 2014. május 21. (2014f)
 • A little knowledge is a dangerous thing. Interpretations of the contemporary usage of the Székely script. 5th International Conference of Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD). Budapest, 2014. szeptember 3. (2014g)
 • A cuncimókusság legitimálása. Nyelv, ideológia, média 10. Szeged, 2014. szeptember 20. (2014h)
 • Miért nem vált a székely írás a nemzeti történelem részévé? A nemzet szolgálatában. MTA BTK, Budapest, 2014. december 2. (2014i)
2013
 • A nemzetet kisajátítani nem kell félnetek. A nemzetfogalom jelentésszintjei. Szabad Egyetem. Szeged, 2013. január 4. (2013b)
 • A székely írás használata. Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. MTA, Budapest, 2013. április 18. (2013c)
 • Ősgraffitik középkori templomokban: a székely írás használata Székelyföldön a 13-17. században. A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013. május 23. (2013d)
 • Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirmesi. Meşhur Macar Türkolog Profesör Ármin Vámbéry’nin (1832–1913) ölümümün 100. yıldönümün münasebeti. Türk Dil Kurumu, Ankara, 2013. szeptember 7. (2013e)
2012
 • A szavak urai. A válság és a magyar kultúra. Kultúrpolitikai panoráma a magyar kultúra napja alkalmából. Budapest, 2012. január 19. (2012b)
 • Hunok, törökök, magyarok. Debreceni Tudományegyetem, BTK, Társas–Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport. Debrecen, 2012. április 16. (2012c)
 • Rénszarvas vagy csodaszarvas? A Reguly Antal Társaság közgyűlése, MTA NyTI. 2012. április 20. (2012d)
 • Nyelvrokonság és hunhagyomány. Az MTA Szegedi Bizottsága, 2012. május 8. (2012e)
 • Koholmány vagy ősi örökség? A székely írás Kézaitól napjainkig. MTA BTK, Magyar őstörténeti témacsoport. 2012. június 14. (2012f)
 • Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? Plenáris előadás a 17. Élőnyelvi konferencián. Szeged, 2012. augusztus 30. (2012g)
 • A székely írás interpretációi. Interpretáció és megismerés. Szeged: SZAB. 2012. november 5. (2012f)
2011
 • A hunok múltja, jelene és jövője. Szeged, SZTE, 2011. május 5. (2011b)
 • Egy szimbólum identitásjelző szerepének változásai. Az identitás szemiotikája. Szeged, 2011. május 6. (2011c)
 • A nyelv abúzusa. Szép Szó – konferencia a folyóirat indulásának 75. évfordulója alkalmából. Budapest, 2011. május 26. (2011d)
 • A székely írás identitásjelző szerepének változásai. Language and Culture in a Changing Region. 7th International Congress of Hungarian Studies. Kolozsvár, 2011. augusztus 24. (2011e)
 • Amikor a liberalizmus saját farkába harap. A társadalmi nemi viszonyok a rendszerváltozás elmúlt húsz évében: posztszocializmus (?) és feminizmus (?). Nyelv, ideológia, média 7. Szeged, 2011. szeptember 30. (2011f)
 • Linguistic relatedness and the Hun tradition. Universität Wien, Institut für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. 2011. november 29. (2011g)
2010
 • A székely írás – hol volt, hol nem volt? Kőrösi Csoma Társaság. Budapest, 2010. január 26. (2010c)
 • Az Isztambuli Felirat: hamis vagy valódi? Török–Magyar Baráti Társaság. Budapest, 2010. április 20. (2010d)
 • Languages, genes, and families: The power of metaphor. European Skeptics Congress. Budapest, 2010. szeptember 18. (2010e)
 • Emlékezetzavar és vulgárfeminizmus: a nő a mai magyar politikai diskurzusban. A társadalmi nemi viszonyok intézményesülései: a „magyarság” és a „nemiség” metszetei. (Nyelv, ideológia, média 6.) Szeged, 2010. október 2. (2010f)
2009
 • A nyelvi megbélyegzés – miért olyan veszélyes? Stigma 2009. Stigmatizáció/diszkrimináció a pszichiátria közegében és környékén. Kaposvár, 2009. október 17. (2009d)
2008
 • Egy törvényjavaslat bántalmazása. Női szóval – női szemmel, Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesület–Miskolci Egyetem, Miskolc, 2008. január 29. (2008e)
 • Borotvaélen. Blogoló politikusok. Szeged, BTKari Tudományos Nap, 2008. április 23. (2008f)
 • Kognitív kommunikáció: a jelentés dinamikus és emergens modellje. Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás? A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája, Budapest, 2008. június 14. (2008g)
 • Populism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness. Shared/Entangled Histories: Comparative Perspectives on Hungary and Romania. Kolozsvár, 2008. szeptember 13. (Társszerző: Cornelia Ilie) (2008h)
 • Trapped in the net? The crisis of liberal democracies. Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. Budapest MTA, 2008. szeptember 27. (2008i)
2007
 • Gender szempontú megközelítések. Kerekasztal-beszélgetés a Pszinapszison. 2007. április 14. (2007f)
 • Vissza a természeteshez. Szeged, BTKari Tudományos Nap, 2007. április 18. (2007g)
 • Forms of sexist language use in a language without grammatical genus. Karl-Franzens Universität, Graz, Institut für Theoretische und Anwandte Translationwissenschaft, 2007. április 24. (2007h)
 • A nők elleni erőszak – törvények és attitűdök Magyarországon. Állítsuk meg a nők elleni, családon belüli erőszakot! Budapest, 2007. május 24. (2007i)
 • Miért kell nekünk kvóta. Nők a politikában: miért kell nekünk a kvóta. Szeged, 2007. június 22. (2007j)
 • Changes in the status of German in Hungary. Language, Discourse and Identity in Central Europe. Southampton, 2007. július 7. (Társszerző: Maitz Péter) (2007k)
 • On the razor’s edge – Blogging politicians. Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence. Budapest MTA, 2007. szeptember 29. (2007l)
 • Nők a politikában. Az üvegplafon alatt: nők a döntéshozásban. Budapest, 2007. október 18. (2007m)
 • A nők elleni erőszak megfékezésének lehetőségei – európai dimenziók. Gyermekekkel és nőkkel szembeni erőszak. Szabad Európa Vitanapok sorozat. Budapest, 2007. december 7. (2007n)
2006
 • Kis magyar társadalmi valóság, avagy hogyan születik az antinő. A női(es)ség sztereotípiái. Szeged, 2006. szeptember 8. (2006e)
 • Nők a hazai tudományos életben – hogyan kaphatnak nagyobb szerepet a döntéshozatalban? Egyéni sors és kutatói karrier. Nők és tudomány. Budapest, 2006. november 16. (2006f)
 • Women and the language of Hungarian politics. Woman and Nation. An Interdisciplinary Symposium to Celebrate the 100th Anniversary of Women’s Suffrage. Bécs, 2006. november 17. (2006g)
 • Honanyák vagy államnők? Nők a politikai döntéshozatalban. Budapest. 2006. december 18. (2006h)
2005
 • The housewives of the country: Hungarian women politicians in traditional gender rules. 2005. február 1., University of Jyväskylä, Finnország. (2005d)
 • Mediatization in the Hungarian politics. 2005. február 2., University of Jyväskylä, Finnország. (2005e)
 • SMS: The virtual umbilical cord. 2005. február 2., University of Jyväskylä, Finnország. (2005f)
 • Nemek és nyelvek. A világ nyelvei és a nyelvek világa. 15. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Miskolc, 2005. április 7. (2005g)
 • Ideológia és kutatás: a csángó mitológia. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák – a moldvai csángók. Budapest, Teleki László Intézet, 2005. április 14. (2005h)
 • Converging and diverging routes of comprehension: how do we understand each other in SMS? Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age. Budapest, 2005. április 28. (2005i)
 • A székely rovásírás és a reneszánsz. Budapest, ELTE, Centre des Hautes Études de la Renessaince. 2005. november 29. (2005j)
2004
 • Mental safety in your pocket. The Global and the Local in mobile Communication. Places, Images, People, Connections. Budapest, 2004. június 11. (2004e)
 • Konzerváló progresszió. A nyelvi tudatosság szerepe a szándék és a megvalósulás közötti eltérések kialakulásában. A magyar nyelv kutatása. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004. augusztus 29. (2004f)
 • Squering the circle: Parliamentary „debate days” in the mediatised Hungarian political life. ASLA, Parliamentary Panel. Stockholm, 2004. november 11. (2004g)
 • “... zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét” A nők és a férfiak együttműködése a 21. században. Budapest, 2004. december 2. (2004h)
 • Egymással vitázó diskurzusok a nőknek szánt szerepekről a magyar közbeszédben. Előadás a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. 2004. december 6. (2004i)
2003
 • A magyar nyelv az Európai Unióban. 13. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Győr, 2003. április 14. (2003e)
 • Hungarian as an Ausbau language – developing a new standard as a tool for revitalization. IX. International Conference on Minority Languages, Kiruna (Svédország), 2003. június 7. (2003f)
 • A nyelvi változatosság biológiai beágyazottsága. Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Budapest, 2003. június 26. (2003g) A mediatizált parlament. Nyelv, érvelés, meggyőzés. Az ELTE Filozófiai Intézete és Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja. Budapest, 2003. október 2. (2003h)
 • Nyelv és politika. Előadás a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2003. október 13. (2003i)
 • Az „örök nő” transzformációi: a „nőies” politizálás sztereotípiái a magyar közbeszédben. Erőszak és nemek. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón. BKÁE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ. Budapest, október 28. (2003j)
2002
 • A naturalista nyelvészet felé. Észlelés, szimbólum, tudat: a magyar kognitív tudomány tíz éve. 10. MAKOG konferencia, Visegrád, 2002. január 28. (2002h)
 • Mobiltelefónia és nyelvhasználat. 12. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2002. március 28. (2002i)
 • „Hivatalok, információs technológiák” – a nyelvi kérdőív adatainak első elemzése. Az információs technológia és a helyi társadalom. Műhelytalálkozó, BKÁE. Budapest, 2002. április 17. (2002j)
 • A nyelvi változás dinamikus, komponens-alapú modellje. A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 2002. évi akadémiai közgyűlése. Budapest, 2002. május 2. (2002k)
 • The fall of linguistic aristocratism. New Perspectives on 21st Century Communications. Az MTA és az MTA Filozófiai Kutatóintézetének konferenciája. Budapest, 2002. május 25. (2002l)
 • Az „én nyelvem” – a „saját nyelvváltozatra” vonatkozó vélekedések köznapi nyelvészek ítéleteiben. Nyelvvesztés – nyelvjárásvesztés – nyelvcsere (12. Élőnyelvi Konferencia). Nyíregyháza, 2002. augusztus 26. (2002m)
 • E-government – a Service. Regional Experiment in Hungary. 2nd European Conference on e-Government. Oxford, 2002. október 1. (Társszerzők: Vámos Tibor, Bausz Ágota és Lengyel György.) (2002n)
 • A magyar parlamenti pártok definitív jelzőinek variabilitása. „Variabilitás és nyelvhasználat.” Budapest, 2002. október 29. (2002o)
 • Az egysejtű és a chip között: régi kérdések és új megközelítések a kommunikációkutatásban. „Kommunikációkutatás 2002”. Szeged, 2002. november 29. (2002p)
2001
 • Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új vagy újra a régi? Mobil információs társadalom, műhelytalálkozó. Dunabogdány, 2001. március 10. (2001i)
 • Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új vagy újra a régi? A 21. század kommunikációja; Az információ mobilitása és a mobil információ. Budapest, MTA, 2001. május 29. (2001j)
 • Nyelvi megbélyegzés: a gének vagy a kultúra örökíti? V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus („Nyelv és hatalom”). Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 9. (2001k)
 • Köznapi nyelvészeti vélemények a mobilnyelvről. A 21. század kommunikációja. Budapest, 2001. október 7. (2001l)
 • Globalizáció, regionalitás és nyelv. Az internet ismeretfilozófiája és gyakorlata. Pedagógia, pszichológia és regionális identitás. Kecskemét, 2001. október 27. (2001m)
 • Lehet-e valóságos a virtuális közösség? Társas kapcsolathálózatok kiépülése a Westel WAP társalgójában. A 21. századi kommunikáció új útjai. Budapest, MTA, 2001. december 7. (2001n)
2000
 • Nyelv és evolúció. (Társszerző: Kampis György). A Magyar Kognitív Alapítvány 8. Konferenciája. Szeged, 2000. február 4. (2000g)
 • „Weak points” in grammar. Bilingualism, Discourse, Language Change. Domonyvölgy, 2000. március 31. (2000h)
 • Language Change and Evolution: Variation as a Consequence of the Biological Embeddedness of Language. The 29th New Ways of Analyzing Variation Conference, East Lansing (MI, USA), 2000. október 7. (2000i)
 • „... ki nem nyelvész, én vagy te?” Nyelv és hatalom. Szeged, 2000. november 2. (2000j)
 • The biological embeddedness of language variation. Studies on Language Contact. Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (Hollandia), 2000. november 11. (2000k)
1999
 • Hungarian in contacts with other languages: An historical overview. Studies on Language Contact. Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (Hollandia), 1999. február 21. (1999e)
 • Language cultivation in Hungary: its history, forms and institutional background. Workshop of the research group „From Stagmatization to Tolerance”. Szeged, 1999. május 29. (1999f)
 • Study report: forms of linguistic stigmatization. Workshop of the research group „From Stagmatization to Tolerance”. Androsz (Görögország), 1999. szeptember 26. (1999g)
 • The connectionist approach as a theory for language variation and change. The 28th New Waves of Analyzing Language Variation Conference, Toronto (Kanada), 1999. október 15. (1999h)
1998
 • Nyelvélesztés nálunk: megjegyzések a csángó beiskolázási kísérletről. Az MTA Kisebbségkutató Műhelyének tanácskozása Újratanulható-e az anyanyelv a magyarországi kisebbségi iskolákban? címmel, Budapest, 1998. június 9. (1998h)
 • A csángókat megmentik, ugye? 10. Élőnyelvi Konferencia, Bécs, 1998. szeptem¬ber 4. (1998i)
 • Political changes as an accelerating factor of syntactic change in varieties of Hungarian. Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe. Reading (Anglia), 1998. szeptember 17. (1998j)
 • A göttingai paradigma és a modern szociolingvisztika. Filozófiai Társaság, Budapest, 1998. november 5. (1998k)
 • Nyelvművelés és ideológia. Az MTA Szegedi Bizottságának Nyelvész¬műhelye. Szeged, 1998. december 8. (1998l)
1997
 • A csángó nyelvtervezés lehetőségei. Az MTA Szegedi Bizottságának Nyelvész¬műhelye. Szeged, 1997. április 8. (1997b)
 • Contempt of Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church. Linguistic Human Rights Conference. Budapest, 1997. október 18. (1997c)
 • Nyelvcsere a keleti végeken. Bárczi Géza Emléknapok. Újvidék, 1997. november 5. (1997d)
1996
 • „Back to the future?” Dialectology and language planning: The Changos and spakers of „Pure Hungarian”. IXth International Conference of Methods in Dialectology. Bangor (Wales), 1996. július 29. (1996g)
 • Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. 9. Élőnyelvi Konferencia. Szeged, 1996. augusz¬tus 24. (1996h)
 • A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. IV. Nemzetközi Hun¬garológiai Kong¬resszus. Róma, 1996. szeptember 11. (1996i)
 • A magyar–török kétnyelvűség és ami körülötte van. Kétnyelvűség a Kárpát-medencében régen és ma, különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre. Pozsony, 1996. november 4. (1996j)
1995
 • Apró Ábécé – apró esély. 8. Élőnyelvi Konferencia. Ungvár, 1995. szeptember 28. (1995d)
1994
 • Különc nyelv-e a magyar? A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa. Eger, 1994. augusztus 23. (1994f)
 • Hogy kell tervezzünk? 7. Élőnyelvi Konferencia. Nagymegyer (Szlovákia), 1994. október 15. (1994g)
 • Megjósolhatók-e a nyelvi változások? Az MTA Szegedi Bizottságának Nyelvészműhelye. Szeged, 1994. november 11. (1994h)
1993
 • On the Turkic–Hungarian linguistic contacts. Symposium of Linguistic Turkology. Szeged, 1993. szeptember 9. (1993d)
1992
 • A székely írás átvételének lehetséges útjai. Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged, 1992. március 22. (1992c)
1991
 • A Note on the Volga Bulgar Šapkino Inscription. Permanent International Altaic Conference. Berlin, 1991. július 23. (1991b)
 • Marsigli székely rovásnaptára és más 15. századi magyar kalendáriumok. III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Szeged, 1991. augusztus 15. (1991c)
1990
 • Some Graphotactical Correspondences of the Hungarian (Sekler) and Eastern Turkic Runic Scripts. Permanent International Altaic Conference. Budapest, 1990. június 26. (1990b)
1989
 • A székely rovásírás. A Kőrösi Csoma Társaság Szegedi Tagozata, Szeged, 1989. május 3. (1989)

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu