Oktatás Alapképzés Kommunikációs készségfejlesztés

Prezentáció, előadás, vita, elemzések, interakciós helyzetgyakorlatok.

Az órák célja a hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztése: a kommunikáció eszközeinek tudatosítása, a beszédhelyzeteknek megfelelő stílusok tudatosítása, az egyes beszédműfajok sajátosságainak megismerése.

Követelmények
A kurzus teljesítésének föltétele az órákon való aktív részvétel, valamint bemutatkozó prezentáció és szövegelemzés elkészítése a megadott szempontok szerint.

Az órák témája

 1. Bevezető óra
 2. Prezentációk 1
 3. Prezentációk 2
 4. Nonverbális kommunikáció 1: hangképzés, hanghordozás, intonáció, beszédsebesség
 5. Nonverbális kommunikáció 2: gesztusok, mimika, testtartás, mozgás, távolság
 6. Nonverbális kommunikáció 3: az öltözködés mint jel, egyéb jelzések (ékszer, jelvény, stílus)
 7. Udvariasság
 8. A vita alapszabályai
 9. A meggyőzés alapfogásai
 10. Szövegelemzés: hogyan épül föl a szöveg?
 11. Szövegelemzés: hogyan épül föl a szöveg?
 12. Szövegelemzés: hogyan manipulál a szöveg?
 13. Szövegelemzés: hogyan manipulál a szöveg?

 

3.jpg